Skip to content

ESS Entegrasyon ve Verimlilik

Standartlaşmış ve modern tasarım ile farklı uygulamalara uyarlanabilir, kolay ve esnek kurulum ile güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre edilebilme özelliği, yerinde kurulum maliyetlerini ve devreye alma süresini azaltan modüler tasarım.

Enerji depolama teknikleri sektörde birçok alanda önemli imkanlar sunmaktadır. Şebeke kullanımındaki olası senaryolar ve etkin kullanım için depolamanın etkileri aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.

Esnek Kapasite

Puant yükü karşılamak ve sıklıkla görülmeyen ani güç ihtiyaçlarını karşılamak için enterkonnekte şebekelerde ek üretim kaynakları, puant yük santralleri, enerji ithalatı gibi esnek kapasite yöntemleri kullanılmaktadır. Enerji depolama sistemleri kullanıma hazır rezerv kapasite olarak önemli bir esnek kapasite seçeneğidir.

Enerji Arbitrajı

Enerji depolama sistemleri; elektriğin fiyatının düşük olduğu zaman aralığında depolanarak satış fiyatının pahalı olduğu zaman aralığına kaydırılması için kullanılmaktadır.

Güç Sistemi Dengeleme ve Yardımcı Hizmet Değerleri

Güç sistemi dengeleme, daha fazla veya az güç taleplerinin karşılanması için yedek güç tutup, hızlı tepki sürelerinde güç sağlayarak sistemin daha kararlı çalışmasını sağlayabilmektedir. Regülasyon için ani devreye girip çıkabilen ve tepki süresi saniyenin altında depolama sistemleri kullanılmaktadır.

Güç Sistemi Dengeleme

Güç Sistemi dengeleme, enerji arz talep dengesini sağlayabilmek amacıyla, hızlı tepki vererek şebekenin kararlılığını sağlamak olarak tanımlanabilir.

Güç sistemindeki dengesizliklerin düzenlenmesi için, 10 ile 30 dakika arasında tepki süresinde sabit güç sağlaması gerekmektedir. Depolama bu amaçla gerekli sürelerde sabit güç sağlamak için kullanılabilir.

Arıza Yedeği,

Arıza yedeği, sistemde ana güç üretim sisteminin arızalanması sonucunda oluşan üretim düşüşünde devreye girerek sistemin kararlı çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu sistemlerde belirleyici olan sistemin tam kapasite ile güç sağlayabildiği süredir. Depolama arıza durumunda sistem kararlılığını sürdürmeye destek olabilmektedir.

Reaktif Güç Desteği ve Gerilim Kontrolü,

Jeneratörler, yükler ve elektrikli makineler farklı seviyelerde reaktif güç sağlayabilmektedir. Çeşitli enerji depolama yöntemleri sisteme reaktif enerji sağlayabilmekte ve senkron halde kalmasına yardımcı olabilmektedir.

Şebeke Kararlılığı,

Dengeleyici güç sistemleri, kararlığı bozulmuş şebekelerin kesinti yaşanmadan tekrar kararlı hale gelmelerine yardımcı olmaktadır. Sistemi tekrar kararlı hale getirebilmek için sistemler 10 ile 30 saniye arasında, bir otomasyon sistemine bağlı olarak devreye girer.

Jeneratör Başlangıç Gücü,

Pek çok jeneratör çalışabilmek için başlangıç gücüne ihtiyaç duymaktadır. Enerji depolama sistemleri ile karşılanabilen bu kapasite jeneratörlerin yeniden devreye girebilmesinde çok önemlidir.

Enerji İletim Yönetimi

Enerji santralleri genellikle nüfus yoğunluğunun olmadığı bölgelere kurulmuştur. Üretilen enerji iletim hatlarıyla tüketicilere kadar ulaştırılır. Talebin yüksek olduğu dönemlerde iletim hatlarında yoğunluk yaşanmaktadır. Tüketicilere yakın bölgelerde üretilen enerjinin depolanması ve ihtiyacın yerel enerji depolarından karşılanması verimli olmanın yanında iletim hatlarının mevcut kapasitesinin efektif kullanılmasını sağlayacaktır.

Güç Kalitesi

Enerji depolama sistemleri, gerilimin daha kararlı olmasını ve güç kalitesini arttırarak sistemin daha kararlı olmasına yardımcı olabilmektedir. Hassas cihazları kullanmakta olan bireysel ve kurumsal tüketiciler için güç kalitesi çok önemlidir. Bu tüketiciler ile enerji sağlayıcı arasındaki iş ortaklığı enerji depolama sistemlerinin ile güçlenmektedir.

Maksimum Talep Durumu İçin Destek

İşletmede düşük talep zamanlarında elektrik enerjisinin depolanarak yüksek talep zamanlarında pahalı elektrik enerjisi üretiminin engellenmesi sağlanır.

Şebeke Frekans Desteği

Üretim ve yük arasındaki oluşabilecek dengesizliğin giderilmesi için kısa süreli güç desteği ve frekans regülasyonu gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ile şebekeye bağlı frekans rezervi olarak kullanılan jeneratör sayısı azalmakta, frekans kontrolünü zorlaştırmaktadır.
Enerji depolama sistemleri ile sistem güvenilirliğini artırmak için daha hızlı bir frekans kontrol rezervi oluşturulabilir.
Primer frekans kontrolü yan hizmet faydasının yanı sıra aynı zamanda baz yük santrallerin ana trafolarına entegre edilerek santralin frekans kontrol hizmetlerinin pil tesisi üzerinden kesintisiz bir şekilde sağlanması mümkün olabilmektedir. Santralin imkanlarından faydalanıldığından dolayı yatırım, işletme ve bakım maliyetleri minimum düzeyde gerçekleşir.

Üretim ve yük arasındaki oluşabilecek dengesizliğin giderilmesi için kısa süreli güç desteği ve frekans regülasyonu gerekmektedir. Oluşabilecek sorunlar genel olarak konvansiyonel sistemler ile karşılanmaktadır. Fakat fosil yakıtlar kullanımıyla sağlanan geleneksel elektrik enerjisi üretiminin azaltılmak istenmesi bu sorunun çözümü için enerji depolama yöntemlerini ön plana çıkarmaktadır.

Üretim sürecinde enerji depolama ile pik zamanlarda şebekeyi rahatlatmak ve sürekli dengeli bir şebeke oluşturmak mümkün olabilmektedir.

Sistem bileşenleri ile hücrelerin koordinasyonu sayesinde depolamada yüksek kapsamlı verimlilik. Yapay zeka modeli ve derin öğrenme ile enerji tüketim alışkanlıkları öğrenilerek verimliliği artırma.