Skip to content

Zincirli Konveyörler /Chain Conveyors

Özellikler:

Zincirli Konveyörler, istenen malzemenin yatay veya dikey olarak transferi amacıyla kullanılır.
Konveyörlerde kullanılan zincir ve dişli mekanizmaları yüksek kopma ve kesme mukavemetlerine sahiptir. Ve ısıl işlemle sertleştirilirler.
Zincirli konveyör dişli yardımıyla zincirlerin tahrik edilmesi ve bu sayede zincirlere takılabilecek taşınacak malzemeye uygun aparatlar ile taşımayı sağlayan konveyör sistemleridir.

Dolum hatlarında, paketleme sistemlerinde, kodlama sistemlerinde, üretim hatlarında ve birçok alanda kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Zincirli konveyörler tek sıralı üretilebildiği gibi çok sıralı olarakta üretilebilmektedir. Kullanılacak bant tipi, boyutu ve şekli taşınacak ürünün yapısı ve kullanım amacına göre değişebilmektedir.

Her ölçüye uygun düz, eğimli ve dönüş konveyörleri olarak imalatı yapılabilmektedir.

 

Features:

Chain Conveyors are used to transfer the desired material horizontally or vertically.
Chain and gear mechanisms used in conveyors have high breaking and shear strengths. And they are hardened by heat treatment.
Chain conveyors are conveyor systems that enable the chains to be driven with the help of gears and thus to be attached to the chains and transported with the appropriate apparatus for the material to be transported.

It can be easily used in filling lines, packaging systems, coding systems, production lines and many areas.

Chain conveyors can be produced in a single row as well as in multiple rows. The type, size and shape of the belt to be used may vary according to the structure and purpose of use of the product to be transported.

It can be manufactured as flat, inclined and return conveyors suitable for all sizes.